Endringer i legatene

Fra 01.januar 2019 er Kristian Nyhus legat fusjonert med Stor-Elvdalslegatene.

Søknadsskjema og vedtekter for Stor-Elvdalslegatene er justert for å ivareta legatet på en best mulig måte etter siste fusjon.

Les mer om endringene i vedtektene og søknadsskjema for legatet

Skroll til toppen