De enkelte legaters styrer og status i 2001

01 Atneosens legat 977113695

Styret består av leder i Atneosen Menighetsråd og Signe Løsset oppnevnt 1996-2000 og sognepresten
Formål Atneosen kapell.
Legatet er tatt ut av SE Legatkontors bestyring og regnskap etter ønske fra legatstyret i des. 1998

02 C C Bruun legater til Sollia og Stor-Elvdal 977113792

Styret består i 2002 av leder sognepresten valgt 2000, 2001 og 2002 og distriktslegen, kommunelege 1 og overformynder John Øye fra nov. 1999 og overformynder Elin Malo fra 1996.
Ikke godkjent av Fylkesmannen. Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd

Tidligere fusjonert:

02 Chr. og Marthe Bruuns legat til Stor-Elvdal og
03 Chr. og Marthe Bruuns legat til Sollia
Formål : 30% f/31 og 32, eldre og 70 % utd. I Sollia
Bunden kapital kr. 55.000
Bunden kapital kr. 55.000
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd

04 Stor-Elvdal Barnehjems legat 977116120

Styret består i 2002 av leder Gunvor Modahl valgt i 2000 for 2001-02 og 2003 og lensmannen og sognepresten.
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd
Formål: 33 barnearbeid Bunden kapital kr. 55.000
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen. Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd

05 Ole og Anne Evenstads minnelegat 977114004

Styret består av leder sognepresten valgt i 2003 for 2004 og 2005 og ordføreren, lensmannen og helsesøster.
Formål 55% f/32 eldre / f/21 utd 45% f/25 sykepl / f/31 diakoni.
Bunden kapital kr. 107.000.

Legatet består av tidligere:

05 Ole og Anne Evenstads minnelegat 977114004
styret består av leder sognepresten valgt 1995-96-97 og ordføreren og lensmannen og Knut Kristiansen valgt 1995-1999 UTGÅR 99 og Lisbeth Hammer Krog valgt 1995-1999 UTGÅR 99
og tidligere:
06 Anne Evenstads Diakonisselegat 977 113 989
Styret består av leder distriktslegen valgt for 1997-98-99 og sognepresten og Ragnhild Tremoen valgt fra 1993 UTGÅR 99 og Eli Løken Granlund fra 1996 UTGÅR 99

07 Lensmann Evenstads legat 971092238

Styret består av leder Thorer Ruud, styremedl fra 1991, leder fra 1996 og ordføreren, f.t. Øivind Strand og gardbrukerrepr. Anders Tryli, valgt i 2000 og skogbestyrer Embret Brænd fra 1980
Formål f/23 utd skog/jord f/41 støtte skog/jord
Bunden kapital kr. 2.500.000.-

08 Dr. Frosts legat

Legatet slettet i 1998. 52 sykehusstøtte / 31 diakoni
Særlig oppgave å ta vare på / stilling til statuen av dr. Frost
Det er opprettet en konto i Stor-Elvdal Legatkontors regnskap som viser legatets økonomi.

09 Knut Hals legat

Styret består i 1997 av leder , alltid sognepresten og Stor-Elvdal Sosialstyre
Legatet er slettet i 1997. Det er opprettet en konto i Stor-Elvdal Legatkontors regnskap som viser legatets økonomi. Legatet var ikke konfirmert.

10 Lilleenget og Ophus legat 977 114 586

Styret består av leder alltid lensmannen, presten, og form. i Stor-Elvdal sanitetsfor., f.t. Ragnhild Tremoen.
Formål 33% f/52 syke (Rasta) 76% f/52 syke (Strand)
Bunden kapital kr. 42.000
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd

Legatet består av tidligere:

10 Ragna Lilleengets legat
styret består av leder , alltid lensmannen og distriktslegen og form. i Stor-Elvdal Sanitetsforening, repr. av Ragnhild Tremoen fra 1993
og det tidligere:
13 Knut og Eline Ophus legat til Strand sogn
styret består av leder sognepresten valgt for 1995-96-97 og distriktslegen og Tormod Sætre valgt for 1995 til 1999
Bunden kapital kr. 42.000

11 N N Myklebys legat 977 114 748

Styret består av leder ordføreren valgt i 2000 for 2001, 2002 og 2003 og distriktslegen og distriktsveterinæren og Per Anders Westgaard valgt fra 1993 og valgt i 1999 og aug. 2001 og Magnar Hesjadalen valgt aug. 2001
Bunden kapital kr. 115.000

12 H og S Negaards minnelegat 977 114 772

Styret består i 2001 av leder sognepresten valgt i 2000 for 2001 og 2002 og lensmannen og ordføreren og Per Anders Westgaard valgt i 1999 og aug 2001 og Magnar Hesjadalen valgt i aug. 2001.
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd
Bunden kapital kr. 55.000

13 Knut og Eline Ophus legat til Strand sogn 977 114 918

Styret består i 1997 av leder sognepresten valgt for 1995-96-97 og distriktslegen og Tormod Sætre valgt for 1995 til 1999 UTGÅR 99
Legatet ble i 1998 fusjonert til legat 10 Lillenget

14 Dorte og Hanna Stais legat 977 115 299

Styret består i 2002 av leder, alltid sognepresten, lensmannen og ordføreren.
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd
Formål 38% f/32 eldre / 62% f/33 barnearbeid
Bunden kapital kr. 55.000

Består av tidligere:

14 Dorte Stais legat 977 115 299
styret består av leder sognepresten, for 1995-96-97b og lensmannen og Lisbeth Stensrud for 1996-97-98-99 UTGÅR 99

15 Hanna Stais legat 977 115 302

Styret består av leder sognepresten alltid og ordføreren og lensmannen og Lisbeth Stensrud for 1996-97-98-99 UTGÅR 99
Legatet ble i 1998 fusjonert til 14 Dorte Stais legat

16 Anders B Syren Trønnes legat 977 115 523

Styret består av leder ordføreren og kommunestyret UTGÅR 99
Legatet ble slettet i 1998 og kapitalen lagt til SE Legatkontor som egen konto/fond med formål f/21 for utdanning

17 Anne Sætres legat 977 115 402

Styret består av leder sognepresten for 2003, 2004 og 2005 og overformynder John Øye fra nov. 1999 og overformynder Elin Malo fra 1996.
Bunden kapital kr. 170.000

18 Gedine Svestads legat 977 115 361

Styret består i 2002 av leder sognepresten for 2000, 2001 og 2002 og ordføreren og lensmannen.
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd

Formål f/32 eldre / f/21 og f/24 utd.
Bunden kapital kr. 42.000

19 Gina Nickelsens legat 977 114 810

Styret består i 1998 av leder kommunelegen alltid og lensmannen, og Gunvor Modahl for 1994-95-96-97.
Legatet ble slettet i 1998. Kapitalen er lagt til SE Legatkontor i egen konto/fond med formål f/25 / f/52 støtte til sykepleien.

20 T T Trønnes og hustrus legater 977 115 558

Styret består av leder – alltid ordføreren, sognepresten og overformynder 1 John Øye og overformynder Elin Malo.
Formål: 42% f/31 diakoni ,17% f/72 sang/musikk , 41% f/32 eldre
Bunden kapital kr. 140.000 .

Består av tidligere:

20 T T Trønnes Diakonlegat
styret består av leder ordføreren og kommunestyret UTGÅR 99 og leder i sykepleien
og tidligere:
21 T T Trønnes sang og musikklegat 877 115 542
styret består av leder ordføreren og kommunestyret UTGÅR 99 og kirkesanger
og tidligere:
22 T T Trønnes legat for Stor-Elvdalen 977 115 566
styret består av leder overformynder Thor Sæther for 1997-98 og overformynder Elin Malo fra 1996 og sognepresten

23 Sakf P Trønnes og hustrus legat 977 115 531

Styret består i2002av leder sognepresten i 2000 for 2001 og 2002 og lensmannen og distriktslegen.
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd
formål f/33 barnearbeid og f/32 eldre
Bunden kapital kr. 50.000

24 E og K Westgaards legater 977 115 655

Styret består i 2002 av leder Oddvar Røe, valgt i 2000 for2001, 2002 og 2003, Eva Brænd og leder i SE Bondelag f.t., Knut Olav Haugland fra 2000.
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd
Formål 55% f/41 jord/ skog – utd. 45% sang/musikk
Bunden kapital kr. 45.000

Består av tidligere legater:

24 Edvardt og Karenus Westgaards legater 977 115 655
styret består av leder Oddvar Røe for 1994-95-96-97 og form. i SE Bondelag f.t. Anne Ulvik og Eva Brænd
og tidligere:
26 Karenus Westgaards legater for sang og musikk 977 115 663 ?
styret består av leder Ola Ulvmoen for 1995-96-97 (entlediget fra 96) og Kari Messelt og Alf Børresen

28 Øien og Westgaards dyrevernlegat 977 115 701

Styret består i 2002 av leder alltid ordføreren , Per A. Westgaard gjenvalg i 2001 og Oddvar Røe.
Formål 57% f/28 bidrag dyrestell, 43% f/30 premiering røktere . Bunden kapital kr. 45.000.
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd

Bestod av tidligere legater:

28 Bottolf Gj Westgaard og hustrus legat 977 115 701
styret bestod av leder Oddvar Røe (for fylkesagr. i husdyrbruk) for 1997-98-99 og ordføreren og Per Anders Westgaard for 1996-97-98-99
og tidligere
30 Martinus Øiens legat for dyrebeskyttelsen 977 115 736
styret bestod av leder ordføreren og formannskapet i Stor-Elvdal

29 Halvor A Vestgaards legat 977 115 698

Styret bestod av leder sognepresten for 1997 og 98 og Ove Andreassen for 1996-97-98-99 vara Lisbeth Stensrud s.t. og Jan Widar Foss for 1996-97-98-99 Lisbeth Hammer Krog.
Legatet er slettet i 1998. Kapitalen er lagt til SE Legatkontor som egen konto/fond
med formål kirkemusikk, organistlønn eller orgelkostnader.

31 Ole og Marit Øvergaards legater 943 765 618

Styret består av leder sognepresten, valgt for 2000, 2001 og 2002 ordføreren, og Frida Enger valgt fra 1999 for 2000, 2001 og 2002 og Per Anders Westgaard for 2000, 2001 og 2002.
Formål 90% f/24 utd kvinner, 10% f/21 utd
Bunden kapital kr. 170.000.-

Består av tidligere legater:

31 Marit Øvergaards minnelegat 943 765 618
styret bestod av leder sognepresten for 1997-98-99
og distriktslegen
og Hulda Tronstad UTGÅR 99
og Ella Kopperud UTGÅR 99
og tidligere
32 Ole og Marit Øvergaards legat 977 115 760
styret bestod av leder Liv Mette Myrvang Ruud for 1994-95-96
og Sverre Westgaard for 1994-95-96
og Liv Nesheim for 1994-95-96

33 dyrlege S A Christensens legat 977 113 857

Styret bestod av leder sognepresten for 1997-98-99 og lensmannen og Gunvor Modahl for 1994-95-96-97
Legatet ble slettet i 1998. Kapitalen er lagt til SE Legatkontor som egen konto/fond og med formål f/33 barnehjem eller barnearbeid

34 Dortinus O Moen og hustrus legat 977 114 675

Legatet er slettet i 1997, overført til SE Legatkontor i egen konto/fond med
formål jordbruk og utdanning for Solliværinger

35 Distriktslege O Paus legat

Er slettet. Legatet har egen konto i SE Legatkontor hvor økonomien framgår
Legatet var ikke konfirmert.

36 Anne Evenstads husflidslegat 977 113 997

Styret består av Hedmark Husflidslag, leder Margit Bredesen,
adr. sekr.: Ragnhild Løken 2433 Heradsbygd.
Bunden kapital kr. 100.000

37 Beret og Trygve Tresengs legat 977 115 507

Styret består av leder lensmannen for 2003, 2004 og 2005 og Gunvor Modahl og lensmannen.
Formål f/36 mor og barn, og f/52 helsestell barsel
Bunden kapital kr. 190.000

38 Kristian Nyhus legat til Sollia 977 114 861

Styret består av leder ordføreren for 2003, 2004 og 2005 og lensmannen og sognepresten
Bunden kapital kr.530.000

39 Sigrid og Melkior Øiens legat

Styret består av leder ordførerenog Formannskapet i Stor-Elvdal
Legatet er slettet i 1998. Kapitalen er lagt til SE Legatkontor som egen konto/fond for formålet, kreftsaken

50 Stor-Elvdal Legatråd forretningsfører Terje Bjøntegaard.

Legatrådet består av leder
leder i 07 lensm. Evenstads legat f.t. Thorer Ruud ,
vara:leder i 38 Kr. Nyhuslegat f.t. ordføreren,
og ordføreren f.t. Øivind Strand ,med vara: lensmannen
og sognepresten f.t. Åge Hval ,med vara: kommunelege I

Listen er ajourført 2003-01-03 Stor-Elvdal Legatkontor

Skroll til toppen