50 Verftsdirektør Haakon Sommerfeldt Weidemanns legat

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1

Legatet er opprettet av enkefru Ragna Weidemann, V. Aker., ifølge testamente av 25. Juni 1921.

§ 2

Legatet benevnes «Verftsdirektør Haakon Sommerfeldt Weidemanns legat til skogsakens fremme i Norge «.

§ 3

Legatets kapital er kr. 120.000.- ethundreogtyvetusenkroner – . Legatkapitalen er urørlig og anbringes slik som til enhver tid er bestemt fo offentlige stiftelsers midler. Med hensyn til regnskapsvesen og kontroll forholdes overenstemmende med de regler som til enhver tid gjælder for offentlige stiftelsers midler.

§ 4

Legatet staar under Det Norske Skogselskaps bestyrelse.

§ 5

Legatets renteavkastning skal anvendes efter Det Norske Skogselskaps styres nærmere bestemmelse til ophjælp av en fornuftig skogsdrift i landets fattigere distrikter.

§ 6

Forsaavidt Det Norske Skogselskap ophører med sin virksomhet, bestemmer selskapets styre med Landbruksdepartementets approbasjon, hvorledes legatets midler skal anvendes.

Skroll til toppen