45 Lotterifondet

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1

Det Norske Skogselskaps Lotterifond på kr. 500.000.- anbringes på den måte som Skogselskapet finner formålstjenlig.

§ 2

Fondskapitalen, kr. 500.000.- kan ikke angripes eller forminskes uten etter tillatelse fra Landbruksdepartementet.

§ 3

Rentene av fondet anvendes overensstemmende med § 1 i vedtektene for Det Norske Skogselskap, vedtatt på årsmøtet den 4. Juni 1957.

§ 4

Det Norske Skogselskap gir hvert år Landbruksdepartementet melding om anvendelsen av fondets renter.

§ 5

Reglene trer i kraft straks. Samtidig oppheves de regler for anvendelsen og anbringelsen av lotterimidler tildelt Det Norske Skogselskap som ble fastsatt av Landbruksdepartementet den 27. Oktober 1922.

Skroll til toppen