35 Anne Evenstads legat til Hedemark amts landhusholdningsselskab

Anne Evenstads legat til Hedemark amts landhusholdningsselskab

Anne Olsdatter Kjøllhamar Evenstad 1830-1909

§ 1

Legatet er opprettet ved enkefru Anne Evenstads testamente af 8. marts 1899, ”med formaal gjennem kapitalens forrentning eller afkastning at bidrage til opnaaelse af landhusholdningsselskabets øiemed”.

§2

Legatets kapital er kr. 25.000.- -femog tyve tusinde – hvortil det vil komme det overskud fru Evenstads bo vil give ved endelig opgjør og som efter testamentet skal anvendes til procentvis forhøielse af samtlige legatbeløb. Kapitalen, som ikke maa angribes, anbringes saaledes som for offentlige stiftelsers midler er eller vorder bestemt. Legatets midler maa ikke sammenblandes med andre ioffentlige, kommunale eller private kasser og ikke anvendes til direkte lettelse for offentlige, ordinære skattyderne paahvilende utgifter, men alene i overensstemmelse med legatets hensikt. Bidrag maa ikke ydes til personer, som nyder offentlig (kommunal) fattigunderstøttelse eller som senest i løbet af det siste kalenderaar har nydt saadan understøttelse.

§ 3

Af legatets renter tillægges mindst ¼ del kapitalen , indtil denne har naaet kr. 50.000, hvorefter legatstyret bestemmer, under vedkommende departements Approbation om yderligere opsparing af renter skal finne sted. Saafremt kapitalen nogensinde ved tab skulle formindskes, tillægges halvdelen af renterne hovedstollen, indtil fondet atter har naaet den størrelse den havde opnaaet.

§ 4

De øvrige rentene, og naar kapitaloplægning ophører, skal samtlige renter anvendes til landbrugets fremme i Hedmarkens amt.

§ 5

Legatet bestyres og forvaltes af bestyrelsen for Hedemarkens amts landhusholdningsselskab.

§ 6

Legatet er med hensyn til kontroll og regnskabsrevision undergivet de for offentlige stiftelser og legater til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Hedemarkens Amts Landhusholdningsselskap, 21. Oktober 1910
Ole R. A. Sandberg Frants Blehr

Etterskrift:

Legatet bestyres ikke av Stor-Elvdal Legatkontor, men inngår i Legatbok for Stor-Elvdal av 1971.

Skroll til toppen