41 P.G Trønnes og Sigurd Trønnes skoglegat

P.G Trønnes og Sigurd Trønnes skoglegat

§ 1

Legatet er opprettet av Sigurd Trønnes ifølge testamente av 5/11 1952

§ 2

Legatet kalles » P. G. Trønnes og Sigurd Trønnes skoglegat».

§ 3

Legatets kapital er kr. 25.000.-

§ 4

Av legatets renteavkastning legges årlig inntil 10% til kapitalen

§ 5

Legatets renteavkastning skal brukes til formål til beste for den direkte skogproduksjon i Stor-Elvdal – fortrinnsvis nordenfor Stai.

§ 6

Legatet bestyres av Det Norske Skogselskap.

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 40.000.-) Søknader om utdeling sendes Det Norske Skogselskap.

Skroll til toppen