48 Skogingeniør N. E. Krogs legat (1908)

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.
Rentene skal fortrinnsvis gå til fremme av skogplanting ved skolebarn eller andre formål som styret bestemmer,

59 Mads W Stangs legat (1909)
STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.
Rentene nyttes fortrinnsvis til vitenskapelig forsøksvirksomhet.

Skroll til toppen