INFORMASJON OM LEGATENE I STOR-ELVDAL

våre legater legat aktuelt

Lensmann Evenstads legat

Formål:

Utdanning og næringsutvikling innenfor landbruk.

Søknadsskjema

Stor-Elvdalslegatene

Formål:

Ungdom og frivillige organisasjoner i Stor-Elvdal.

Søknadsskjema