informasjon om legatene i stor-elvdal


våre legater legat aktuelt 

Lensmann Evenstads legat

Formål:

Utdanning og næringsutvikling innenfor landbruk.
 

Søknadsskjema

Kristian Nyhus legat

Formål:

Ungdom og eldre i Sollia.


Søknadsskjema

Stor-Elvdals legatene

Formål:

Ungdom og frivillige organisasjoner i Stor-Elvdal.

Søknadsskjema

AKTUELLE NYHETER OM VÅRE LEGATER

Her kan du lese nyheter om og beskrivelser av legatene. Som en hovedregel er det lite endringer knyttet til legatene. Men det kan forekomme behov for å gjøre endringer. I slike tilfeller vil vi legge ut informasjon om dette her.

les mer