Stor-Elvdalslegatene

Stor-Elvdalslegatene består av opprinnelig 15 mindre legat som i mars 2014 er fusjonert til et felles legat. 1 januar 2019 ble Nyhus legat også fusjonert med Stor-Elvdalslegatene. Legatet har kontor på Koppang i Stor-Elvdal kommune.

Kontakter

 • Leder Lensman Evenstads Legat: Rolf Maartmann
 • Styremedlem: Ordfører i Stor-Elvdal kommune Linda Otnes Henriksen
 • Styremedlem: Soknepresten i Stor-Elvdal kommune Jan Olav Veium

Formål

 • Å forvalte kapitalen som tilhørte de opprinnelige legatene før fusjonen.

De opprinnelig legaters formål er videreført ved %-vis fordeling i forhold til legatenes formål og egenkapital før fusjonen. Legatets formål blir ivaretatt etter følgende veiledende prosentvis fordeling:

 • T1 – Utdanning ungdom og eldre i tidligere Sollia kommune 30%
 • T2 – Personer i Stor-Elvdal kommune med livstruende langvarig sykdom 5%
 • T3 – Videreutdanning av ungdom i Stor-Elvdal 28,5%
 • T4 – Fattige personer eller frivillige organisasjoner som gir bistand til fattige. 11,2%
 • T5 – Diakoni 6,7%
 • T6 – Premiering av godt fjøsstell og god behandling av husdyr 6%
 • T7 – Sang og musikk i Stor-Elvdal kommune.
  • Fortrinnsvis sangkor, skolekorps og kirkemusikk 3,4%
 • T8 – Bidrag til nyfødte barn 9,3%

Søknadsskjema for Stor-Elvdalslegatene

Leave this field blank

Spørsmål om skolegang er aktuelt for søkere som søker på temaet «Videreutdanning av ungdom i Stor-Elvdal kommune som har gjennomført obligatorisk grunnskole 40,7 %». Søkere på andre temaer trenger ikke fylle ut feltene om skolegang

Last opp fil …
Uploading… (0%)

A file with this name has already been uploaded.

This file type isn’t allowed.

This file size is too big.

Last opp fil …
Uploading… (0%)

A file with this name has already been uploaded.

This file type isn’t allowed.

This file size is too big.

Du skal motta en bekreftelse på at søknaden er innsendt her på nettsiden og via e-post. Får du ikke bekreftelse eller har problemer med søknaden kan du sende oss en melding via vårt kontaktskjema eller e-post. post@stor-elvdal-legater.no

Søknaden må sendes innen 1. november. Søknaden vil bli behandlet i legatenes styremøter ca 1. desember. Eventuelt stipend vil bli utbetalt før jul.

Skroll til toppen