47 Nils A. Stangs legat

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1

Legatet er opprettet av Nils A. Stang, Vestre Aker, ifølge testamente av 6. Januar 1915 med kodicil av 22. September nestetter.

§ 2

Legatet benevnes » Nils A. Stangs legat til skogbrukets fremme.»

§ 3

Legatets kapital er kr. 103.600 – ethundreogtretusensekshundrekroner – . Denne kapital, som aldrig må angripes eller forminskes, skal anbringes på en sådan måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt. Med hensyn til regnskapsvesen og kontroll forholdes overenstemmende med de regler som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelsers midler.

§ 4

Legatets formål er gjennem kapitalens forrentning å bidra til fremme av skogsaken ved såing, planting, grøfting, innførsel av rasjonelle hugstmåter, utdeling av bidrag til dyktige, mindre skogbrukere for gavnlig skogsarbeiders utførelse eller lignende.

§ 5

Legatets renteavkastning må ikke anvendes utenfor Østfold, Akershus og Hedmarks fylker.

§ 6

Legatet står under Det Norske Skogselskaps bestyrelse.

§ 7

For så vidt det Norske Skogselskap går inn, eller dets formål vesentlig forandres, bestemmer Skogselskapets styre med Landbruksdepartementets approbasjon hvorledes legatets midler skal anvendes.

Skroll til toppen