Legatene, opprinnelige statutter, fusjoner, historikk

De 12 legatene nr. 50 – 61 forvaltes av Det Norske Skogselskap, med formål til skogsakens fremme. Skogselskapet averterer og foretar mulige tildelinger av bidrag.

De enkelte legater har følgende formål:

  • Spesielle formål: legat nr. 1, 11,15,29 og 33
  • Skog, jordbruk og skoler: 7, 24, 34, 35 og 50 til 61
  • Videregående skoler og praktisk opplæring: 18, 25, 28, 32 og 36
  • Verdig trengende og skoler: 3,5, 11,12, 14, 16, 17, 18 og 37
  • Syke og verdig trengende: 2, 4. 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 23 og 37
  • Diakonissegjerningen: 6 og 20
  • Piker og enslige kvinner, også enker: 10, 31 og 37
  • Sang og musikk: 21, 26, og 29
  • Godt stell av dyr: 11, 28 , 30
Skroll til toppen