Endringer for søkere til legatene

Søknader til Lensman Evenstads Legat vedr. næringsutviling innenfor landbruksbasert næring kan innsendes hele året .

  • Legatstyrene har 19.desember behandlet søknader for 2017, og midler fra Lensman Evenstads legat og Kristian Nyhus legat ble utbetalt før nyttår.
  • Grunnet negativ avkastning vil det ikke bli utdelt midler fra «Stor-Elvdals -Legatene» for 2017.
Skroll til toppen