Stor-Elvdalslegatene består av opprinnelig 15 mindre legat som i mars 2014 er fusjonert til et felles legat. 1 januar 2019 ble Nyhus legat også fusjonert med Stor-Elvdalslegatene. Legatet har kontor på Koppang i Stor-Elvdal kommune.

Legatets formål er å forvalte kapitalen som tilhørte de opprinnelige legatene før fusjonen.
De opprinnelig legaters formål er videreført ved %-vis fordeling i forhold til legatenes formål og egenkapital før fusjonen. Legatets formål blir ivaretatt etter følgende veiledende prosentvis fordeling:

  • T1 – Utdanning ungdom og eldre i tidligere Sollia kommune 30%
  • T2 – Personer i Stor-Elvdal kommune med livstruende langvarig sykdom 5%
  • T3 – Videreutdanning av ungdom i Stor-Elvdal 28,5%
  • T4 – Fattige personer eller frivillige organisasjoner som gir bistand til fattige. 11,2%
  • T5 – Diakoni 6,7%
  • T6 – Premiering av godt fjøsstell og god behandling av husdyr 6%
  • T7 – Sang og musikk i Stor-Elvdal kommune.
    • Fortrinnsvis sangkor, skolekorps og kirkemusikk 3,4%
  • T8 – Bidrag til nyfødte barn 9,3%

Les mer i Stor-Elvdalslegatene – Vedtekter.

Stor-Elvdalslegatene

Fyll ut feltene nedenfor.

Spørsmål om skolegang er aktuelt for søkere som søker på temaet
«Videreutdanning av ungdom i Stor-Elvdal kommune som har gjennomført obligatorisk grunnskole 40,7 %»
Søkere på andre temaer trenger ikke fylle ut feltene om skolegang

Du skal motta en bekreftelse på at søknaden er innsendt her på nettsiden og via e-post. Får du ikke bekreftelse eller har problemer med søknaden kan du sende oss en melding via vårt kontaktskjema eller e-post. post@stor-elvdal-legater.no

Søknaden må sendes innen 1 november.

Søknaden vil bli behandlet i legatenes styremøter ca 1 desember.
Eventuelt stipend vil bli utbetalt før jul.

Skroll til toppen