Søknadsskjema

Vi har to legater med ett søknadsskjema for hvert legat. Du må derfor gå til søknadsskjema for legatet du vil søke på. 

Lensmann Evenstads legat

Formål

Utdanning og næringsutvikling innenfor landbruk

Stor-Elvdalslegatene

Formål

Ungdom og frivillige organisasjoner i Stor-Elvdal
Skroll til toppen