Hvem vi er

Stor-elvdal-legater.no er hjemmeside for Stor-Elvdal legatkontor som koordinerer og er forretningsfører for 3 legater. Vår nettstedsadresse er: https://stor-elvdal-legater.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Stor-elvdal-legater.no samler inn opplysninger om din bruk av vår nettside for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Vi videresender ikke personinformasjon til tredjepart, utenom det som er beskrevet under «Informasjonskapsler» og «Innebygd innhold fra andre nettsteder.»

Vi samler inn følgende opplysninger når brukere søker på våre legater:

  • Navn
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Fødselsnummer
  • Bankkontonummer for utbetaling
  • Skoletilhørighet

Når brukere ber om å få fjernet eller trekker innsendt søknad blir all personinformasjon tilknyttet den aktuelle søknaden permanent slettet fra nettsiden.

Les mer: Personvernerklæring Stor-Elvdal Legatkontor

Styre i våre 3 legater pr 1 januar 2016


Stor-Elvdal legatkontor koordinerer og er forretningsfører for våre 3 legater

Legatkontoret har eget styre.

  • Leder: Leder av lensmann Evenstads legat Rolf Maartmann
  • Styremedlem: Ordfører i Stor-Elvdal kommune Terje Hoffstad
  • Styremedlem: Soknepresten i Stor-Elvdal kommune Åge Hval
  • Forretningsfører: Mary Ourom

 

Lensman Evenstads Legat

Leder: Representant for skogeiere i Stor-Elvdal Rolf Maartmann
Styremedlem: Ordfører i Stor-Elvdal kommune Terje Hoffstad
Styremedlem: Representant for fylkesmannens landbruksavdeling Erik Ilseng

 

Kristian Nyhuus legat

Leder: Ordfører i Stor-Elvdal kommune Terje Hoffstad
Styremedlem: Soknepresten i Stor-Elvdal kommune Åge Hval
Styremedlem: Lensmann i Stor-Elvdal kommune Kjell Roar Myrvold

 

Stor-Elvdalslegatene

Leder for Stor-Elvdal Legatkontor: Rolf Maartmann
Styremedlem: Ordfører i Stor-Elvdal kommune Terje Hoffstad
Styremedlem: Soknepresten i Stor-Elvdal kommune Åge Hval