Om oss

Styre i våre 3 legater pr 1 januar 2016


Stor-Elvdal legatkontor koordinerer og er forretningsfører for våre 3 legater

Legatkontoret har eget styre.

  • Leder: Leder av lensmann Evenstads legat Rolf Maartmann
  • Styremedlem: Ordfører i Stor-Elvdal kommune Even Moen
  • Styremedlem: Soknepresten i Stor-Elvdal kommune Jan Olav Veium
  • Forretningsfører: Mary Ourom

 

Lensman Evenstads Legat

Leder: Representant for skogeiere i Stor-Elvdal Rolf Maartmann
Styremedlem: Ordfører i Stor-Elvdal kommune Even Moen
Styremedlem: Representant for fylkesmannens landbruksavdeling Erik Ilseng

  

Stor-Elvdalslegatene

Leder for Stor-Elvdal Legatkontor: Rolf Maartmann
Styremedlem: Ordfører i Stor-Elvdal kommune Even Moen
Styremedlem: Soknepresten i Stor-Elvdal kommune Jan Olav Veium