Nyheter

Når det er aktuelt vil det bli publisert nyheter under denne menyen

Søknader til Lensman Evenstads Legat vedr. næringsutviling innenfor landbruksbasert næring kan innsendes hele året .

  • Legatstyrene har 19.desember behandlet søknader for 2017, og midler fra Lensman Evenstads legat og Kristian Nyhus legat ble utbetalt før nyttår.
  • Grunnet negativ avkastning vil det ikke bli utdelt midler fra "Stor-Elvdals -Legatene" for 2017.