Skrevet av Administrator

Legatets formål er å forvalte kapitalen som tilhørte de opprinnelige legater før fusjonen.
De opprinnelige legaters formål er videreført ved % -vis fordeling i forhold til legatenes formål og egenkapital før fusjonen.

 

Legatets formål skal være utdeling til:
  • T1 - Personer i Stor-Elvdal kommune som lider av livstruende og langvarig sykdom 7.1 %
  • T2 - Videreutdanning av ungdom i Stor-Elvdal kommune som har gjennomført obligatorisk grunnskole 40,7 %
  • T3 - Fattige personer eller frivillige organisasjoner som utfører bistand til fattige i Stor-Elvdal kommune 16 %
  • T4 - Diakoni 9,5 %
  • T5 - Premiering av godt fjøsstell og god behandling av husdyr 8,6 %
  • T6 - Sang og musikk i Stor-Elvdal kommune. Fortrinnsvis sangkor, skolekorps og kirkemusikk 4,8 %.
  • T7 - Bidrag til nyfødte barn i Stor-Elvdal kommune 13,3 %.

 

Stor-Elvdalslegatene

Fyll ut feltene nedenfor.
Please type your full name.
Invalid Input
Ugyldig e-post eller e-postadresse
Invalid Input
Invalid Input
Spørsmål om skolegang er aktuelt for søkere som søker på temaet
"Videreutdanning av ungdom i Stor-Elvdal kommune som har gjennomført obligatorisk grunnskole 40,7 %"
Søkere på andre temaer trenger ikke fylle ut feltene om skolegang
Invalid Input
Invalid Input
Please tell us how big is your company.
Last opp en beskrivelse av aktiviteten det søkes midler til.
Ugyldig inndata
Invalid Input
Ugyldig inndata

 

Søknaden må sendes innen 1 november.

Søknaden vil bli behandlet i legatenes styremøter ca 1 desember.
Eventuelt stipend vil bli utbetalt før jul.